ကိုရီးယားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ အိပ္မက္မက္ေနသူမ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွ ရင္နင့္ဖြယ္ဘဝမ်ား

Facebook

ကြၽန္ေတာ့္သမီးေလးက ေက်ာင္းတက္ရမွာ။ သမီးေလးကို ေက်ာင္းနားၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္သင္တန္းတက္လိုက္တာ။ တစ္ႏွစ္ပဲဆိုၿပီးေတာ့။ အခုေတာ့ သြားၿပီေပ့ါဗ်ာ” ဟု အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိမည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ၎၏ မိသားစုဘဝ အခက္အခဲကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပလိုက္သည္။ ဖခင္တစ္ေယာက္အတြက္ သမီးျဖစ္သူ၏ ပညာေရးကို ေခတၱရပ္နားေစၿပီး ျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္သည္ သူ၏မိသားစုအတြက္ သာမန္ထက္ပိုေသာ အက်ိဳးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္သာ စြန႔္လႊတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သက္ရွိမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ကမာၻႀကီးအတြင္း လူသားမ်ားဟူသည့္ ဉာဏ္ရည္ျမင့္သက္ရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ားအေပၚ ထူးျခားမြန္ျမတ္သည့္ ေမတၱာ၊ စြန႔္လႊတ္အနစ္နာခံျခင္းမ်ားကိုသာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထားရွိလိုသည့္ သေဘာသဘာဝမ်ား ရွိေနသည္က လူသားမ်ား စတင္ျဖစ္တည္စကပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ရင္မွျဖစ္ေသာ သမီးျဖစ္သူ၏ ပညာေရးကို အခ်ိန္တစ္ခုမွ် ပစ္ပယ္ထားခဲ့ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ရေသာအလုပ္သည္ ဖခင္တစ္ေယာက္အတြက္ လြန္စြာမွပင္ ခက္ခဲစြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး လုပ္ခဲ့ရသည့္ အလုပ္တစ္ခု ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုအမ်ိဳးသားသည္ မည္သည့္အလုပ္ကို သြားလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏ဘဝအတြက္၊ သူ၏မိသားစုအတြက္ မည္သို႔ေသာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးကို ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသနည္း။ သူသည္ ဖခင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ခက္ခဲသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့ရသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

ၾကက္ဥတစ္လုံးအတြက္ ၂၀၀ က်ပ္နီး ပါးေပးေနရသည္။ ဆန္တစ္ျပည္အတြက္ ေပးေခ်ရမည့္ေငြေၾကးက က်ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။ ေက်ာတစ္ခင္းစာ ေနရာအတြက္ တန္ဖိုးသည္ ေသာင္းဂဏန္းဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသည္။ အရာရာသည္ ျမင့္မားေသာ ေစ်း ႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တံဆိပ္ကပ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္ေန႔စာဝင္ေငြသည္ တစ္ရက္စာအတြက္ စားဝတ္ေနေရး ေျဖရွင္းရန္အတြက္ပင္ ေလာက္ငမွ်တျခင္းမရွိ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ရရွိသည့္ လုပ္ခလစာသည္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်လုနီး အေျခအေနသို႔တည္းမဟုတ္ ေျပာင္းျပန္အခ်ိဳးက်ေနသည္။ ထိုအရာမ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစား ေက်ာမြဲမ်ားအေပၚ ဆပ္၍မကုန္သည့္ ဝဋ္ေႂကြးတစ္ခုသဖြယ္ စြဲကပ္ေနခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပို၍သာ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာမြဲမ်ားအတြက္ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ မည္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္လုပ္ကိုင္ သာမန္ထက္ပိုေသာ အဆင္ေျပမႈမ်ားသာ ေတြ႕လာရသည္။ ခ်မ္းသာျပည့္စုံဖို႔ထက္ လက္ရွိေနထိုင္ရသည့္ ဆင္းရဲတြင္းထဲ၌ အဆင္ေျပေျပ ေနထိုင္ေနရလွ်င္ပင္ ကံေကာင္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေတြးျမင္ေနၾကရသည္။ တစ္ညတာအတြက္ အိပ္စက္ျခင္းမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ရက္ႏိုးထရန္အတြက္ ေသာကမ်ားျဖင့္သာ တန္ဆာဆင္ေနၾကရသည္။

Facebook

တစ္လလွ်င္ က်ပ္ ၁၅ သိန္း သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ပိုသည့္ ဝင္ေငြသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံလူတန္းစားေက်ာမြဲမ်ားသာမက သာမန္အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ပါ မက္ေလာက္သည့္ ဝင္ေငြရရွိမႈျဖစ္သည္။ ထိုဝင္ေငြပမာဏသည္ မိသားစုဘဝတစ္ခုကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေနသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲသည္ မက္ေမာေလာက္ဖြယ္ရာ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနျခင္းက အေျပာင္းအလဲအတြက္ ရင္းႏွီးေပးဆပ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္လိုသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီးေသာ အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ကုန္ထုတ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္သားမ်ား ႏွစ္စဥ္ေခၚယူလ်က္ရွိသည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအျပင္ အလယ္အလတ္တန္းစားမ်ားအတြက္ပါ ဘဝတိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္က ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာပင္ မကေတာ့ေပ။ ျမင့္မားသည့္ ဝင္ေငြလစာ အခြင့္အလမ္းအတြက္ ျမန္မာ စကားပုံတစ္ခုအတိုင္း ဘုရင့္ေနာင္ ေဖာင္ဖ်က္သလို သူတို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။

တိုးတက္ၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုက ေခၚယူသည့္ တရားဝင္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုက္တန္သည့္ အရည္အခ်င္း တစ္ရပ္ရွိေၾကာင္းကို ျပသရန္ လုပ္သားတစ္ဦးတြင္ လိုအပ္ေပမည္။ ထိုထိုက္တန္သည့္ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ ရရွိရန္အတြက္ သင္ယူေလ့လာရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သင္ယူေလ့လာရမည့္ အရာမ်ားအတြက္လည္း ေပးဆပ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ လက္ဝတ္လက္စားေတြ၊ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ဆိုင္ကယ္။ အိမ္မွာ ဟိုဒီသြားလာဖို႔ ဝယ္ထားတာေလးေပါ့ဗ်ာ။ အကုန္ေရာင္းၿပီး ေပ်ာ္ဘြယ္မွာ သင္တန္းတက္ရတာေလ။ သင္တန္းေၾကးကေတာ့ ႏွစ္သိန္းခြဲေလာက္ ကုန္တာေပါ့ဗ်ာ။ အေဆာင္စရိတ္က တစ္လ ေျခာက္ေသာင္း။ က်န္တဲ့ အေသးအဖြဲ ကုန္က်တာေတြေရာေပါ့” ဟု အသက္ ၃၀ ဝန္းက်င္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ဖခင္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သူတစ္ဦးက သူ၏ကိုရီးယားအိပ္မက္မက္ရန္ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

ထိုအမ်ိဳးသားတြင္ မိသားစုဘဝေလး တစ္ခုရွိေနသည္။ သူ႔တြင္ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ ဇနီးမယားအျပင္ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာ သမီးေလးတစ္ဦးလည္း ရွိေနသည္။ သူသည္ သူ႔မိသားစုအတြက္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သာ ျဖစ္လိုသည္။ သူ၏ ဇနီး၊ သမီးငယ္ေလးအတြက္ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝသည့္ ဘဝတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးလိုသည္။ သူလုပ္ကိုင္ေနခဲ့ရသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားက တစ္သက္တာအတြက္ ျပည့္စုံႂကြယ္ဝလာဖို႔ လမ္းစကို သူျမင္မိခဲ့ျခင္းမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သူသည္သူ႔တြင္ရွိသည့္ အရာအားလုံးကို ပုံအပ္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယားအိပ္မက္ကိုမက္ရန္ ႀကိဳးစားေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သူမက္ရန္ႀကိဳးစားေနခဲ့သည့္ အိပ္မက္အတြက္ မိသားစုႏွင့္ခြဲခြာၿပီး ႀကိဳးစားေနခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္နီးပါးခန႔္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္လို က်င္းပေနက် ကိုရီးယားအိပ္မက္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္ ပထမေျခလွမ္းဟုဆို ရမည့္ EPS စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ေရးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း သူ၏အဓိကရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သူသည္ အသက္ငယ္႐ြယ္ခဲ့စဥ္ အတန္းပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္အ႐ြယ္က စာၾကည့္စားပြဲသို႔ သြားေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုေတာ့ သူသည္ သူ၏မိသားစုအတြက္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား တစ္ခုကို အျပင္းအထန္ သင္ၾကားခဲ့ၿပီး အျခားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ၾကားမႈမ်ားကိုလည္း အပတ္တကုတ္ သင္ယူေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သူ႔အတြက္ မေနမနား ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၏ေနာက္တြင္ သူ၏ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ား ရွိေနသည္။ ထိုစိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မ်ားသည္လည္း သူ၏ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူကိုယ္တိုင္ တထစ္ခ်ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ ညစဥ္ သူမက္ေနခဲ့သည့္ အိပ္မက္မ်ားထဲတြင္ သူ၏ သမီးငယ္ေလး ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းထားႏိုင္ေရးလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သူ၏ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ကို လက္ဝတ္ရတနာမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ေရးလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သူ၏မိဘမ်ားအတြက္ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ကို အဆင္ေျပစြာျဖတ္သန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သူကိုယ္တိုင္ ေက်းဇူးဆပ္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ေရးလည္း ပါဝင္ႏိုင္သည္။

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သူ၏စိတ္ကူးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိမွာေတာ့ နာက်င္မႈမ်ားၾကားမွ သူႀကိဳးစားခဲ့ရသည္။ ေနာင္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ ဘဝေကာင္းေကာင္းတစ္ခုအတြက္ လက္ရွိဘဝ၏ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ စည္းစိမ္မ်ားကို ပုံအပ္ထားခဲ့ရ သည္။ သူ၏မိသားစုတာဝန္ကို ဇနီးထံ ေခတၱလႊဲအပ္ထားခဲ့ရသည္။ လတ္တေလာအတြက္ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာဝန္ကို သူ႔တြင္ေက်ပြန္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသး။ သို႔ေပမဲ့ ေနာင္တြင္ျဖစ္လာမည့္ ဘဝအတြက္ သူ၏ မြန္းက်ပ္မႈမ်ား၊ စိတ္အားငယ္မႈမ်ားကို အားတင္းသည္းခံထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ညီမအမ်ိဳးသား ဒီသင္တန္းတက္ဖို႔ကို ညီမလက္ဝတ္လက္စားေတြလည္း ေရာင္းခဲ့ရတယ္။ သူ႔ဆိုင္ကယ္ေလးေရာပဲ။ အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ ေပးဆပ္ထားခဲ့တာေပါ့။ ညီမကေတာ့ ကေလးထိန္းရင္း ရတာေလးေတြလုပ္၊ မိဘက ေထာက္ပံ့တာေလးနဲ႔ ေနေနခဲ့တာေပါ့” ဟု အိမ္ေထာင္ဦးစီးတာဝန္ကို ေခတၱလႊဲ ယူထားရေသာ သူ၏ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာျပခဲ့သည္။

သူေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္လမ္းသည္ သမၼာအာဇီဝက်သည့္ လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူကိုယ္တိုင္ႀကိဳးစားလွ်င္ ရရွိႏိုင္သည့္ ဘဝတစ္ခု၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုေသာ္ျငား လက္ေတြ႕ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွိေနသည့္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ေန႔စဥ္ ညစဥ္ သမီးငယ္ေလး၏ ေဆာ့ကစားေနသည့္ ပုံရိပ္သည္ သူ႔ထံတြင္ ႐ိုက္ခတ္ေနခဲ့သည္။ သူ႔ထံတြင္ လြမ္းဆြတ္မႈမ်ား၊ တာဝန္မေက်ဟု ခံစားေနမႈမ်ား စသည့္စသည့္ နာက်င္သည့္ ခံစားခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ မိသားစု၏ အေဝးတစ္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။ အဆိုပါနာက်င္မႈမ်ားအားလုံးသည္ တစ္ေန႔တြင္ သူႏွင့္ သူ၏မိသားစုဘဝ ျပည့္စုံခ်မ္းသာလာေရးျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီနာက်င္မႈမ်ားကို နာက်င္စြာပင္ ေမ့ေဖ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားမ်ားကလည္း ေမြးျမဴႏိုင္ခဲ့့သည္။

သူ၏ နာက်င္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ရင္းႏွီးထားရသည့္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို အစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုက ယူေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု မည္သည့္အခါကမွ် သူထင္မွတ္ခဲ့ျခင္း ရွိမည္မဟုတ္။ သို႔ေသာ္ သူမထင္မွတ္ထားခဲ့သည့္အရာက အမွန္တကယ္ပင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သူ အျပန္အလွန္ ဖတ္ေနခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေလးက စာပိုဒ္ေလးပိုဒ္မွ်သာ ပါဝင္ေပမဲ့ သူ၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို အဆုံးအထိ ဆြဲခ်သြားေစခဲ့သည့္ စကားလုံးမ်ားစြာ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ ထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက သူ၏ရင္ဘတ္ကို ဓားတစ္စင္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ထိုးေမႊေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က သူ႔ကို ေျပာျပေနခဲ့သည္။ သူမက္ခဲ့သည့္ ကိုရီးယားအိပ္မက္ကို သူ႔အလွည့္က်မွ မက္ခြင့္မရွိေတာ့ေၾကာင္း သူ႔ကို အသိေပးေနခဲ့သည္။ သူကဲ့သို႔ေသာ ဘဝတူမ်ားစြာကလည္း သူ၏နံေဘးတြင္ လက္မႈိင္ခ်လ်က္ ဝမ္းနည္းစြာျဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ EPS 13 စာေမးပြဲ မက်င္းပေတာ့ေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားက လုပ္သားမ်ား ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ေခၚယူမည့္အေၾကာင္း၊ သူမက္သည့္ အိပ္မက္မ်ိဳးကို ေရွ႕တြင္မက္ေနခဲ့သည့္ သူမ်ားစြာ က်န္ေနေသးသည့္အေၾကာင္း၊ လူအေယာက္ ၄၀၀၀၀ တြင္ မွ ၁၅၀၀ သာ မက္ခြင့္ရေတာ့မည့္ အိပ္မက္အေၾကာင္း၊ သူ၏အိပ္မက္သည္ သူ႔အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ တြက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ လြန္စြာနည္းပါးခဲ့သည့္အေၾကာင္း စသည္စသည္ အေၾကာင္းမ်ားက သူ၏လွပသည့္အိပ္မက္ကို အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုအျဖစ္ ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လေလာက္ကတည္းက သတင္းေတြ ထြက္ေနတာပါဗ်ာ။ ဒါေပမဲ့ သင္တန္းက ေျဖရမွာပါ။ စာေတြလုပ္ထားၾကဆိုတာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း စာေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ လုပ္ေနခဲ့တာ။ ဒီဧၿပီ ၄ ရက္ေပါ့။ အဲဒီေန႔က အစိုးရရဲ႕ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ခ်က္ထုတ္တယ္ေလ။ ဒီႏွစ္အတြက္ EPS 13 စာေမးပြဲကို ရပ္လိုက္တယ္တဲ့။ ႐ုတ္တရက္ႀကီးဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာဆက္လုပ္လို႔ လုပ္ရမွန္းမသိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ သမီးေလးကို ေက်ာင္းနားထားခဲ့ရတာ။ အခုေတာ့ဗ်ာ” ဟု သူ၏ႏႈတ္မွ ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့ရသည့္ သူ၏စိတ္ကူးအိပ္မက္ေလးအေၾကာင္း ရင္နင့္စြာ ေျပာျပခဲ့သည္။

သူ႔အိပ္မက္အတြက္ သူ၏ ရွိသမွ်ကို ပုံအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္စာ အရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲရပ္တန႔္ျခင္းက သူ႔အိပ္မက္ကို ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုေတာ့ မျဖစ္ခဲ့ေသးေပမဲ့ လူအေယာက္ ၄၀,၀၀၀ ထဲကမွ အေ႐ြးခ်ယ္ခံ ၁၅၀၀ ထဲတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရဖို႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္က သူ၏ စိတ္ခြန္အားေတြကို ႐ိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးသလို ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ သူ၏ေရွ႕တြင္လည္း ကိုရီးယားအိပ္မက္မက္ခဲ့သူ အေယာက္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ သူ၏အလွည့္သည္ စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား၏အလြန္၌ ျဖစ္တည္သြားခဲ့ၿပီဟု သူယုံၾကည္လာခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္သည္။

သမီးေလး၏ မ်က္ႏွာ၊ ခ်စ္ဇနီး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အကုန္လုံး ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သူအိမ္ျပန္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က သူျပန္လာလိုသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ေတာ့ မဟုတ္ခဲ့။ ျမင့္မားသည့္ လစာဝင္ေငြတစ္ရပ္အတြက္ ျပည္ပထြက္အလုပ္လုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေနသူတစ္ဦးကဲ့သို႔ေသာ ပုံစံမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ခ်စ္လွစြာေသာ ဘဝလက္တြဲေဖာ္၏ ညႇိဳးငယ္ေနေသာ မ်က္ႏွာေအာက္မွ အားတင္းထားသည့္ အၿပဳံးခပ္ယဲ့ယဲ့က သူ႔ကို မေလွာင္ေပမဲ့ ေလွာင္ရယ္ေနသည့္အလား။ ခ်စ္ဇနီးကို မ်က္ႏွာခ်င္းမဆိုင္ဝံ့၍ မ်က္ႏွာလႊဲသည့္အခါ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္လြန္ေနသည့္ သမီးငယ္ေလး၏ ေဆာ့ကစားေနသည့္ ပုံရိပ္။ ေနာက္ဆုံး သူ၏အိပ္မက္ကို လက္ေတြ႕က်က် ရင္ဆိုင္ရန္ သူဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။

“ေလးေသာင္းထဲကမွ ၁၅၀၀ ပဲေခၚေတာ့မွာေလ။ ေရွ႕မွာလည္း တန္းစီေနတဲ့ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးတဲ့သူေတြက ၉၀၀၀ ေတာင္က်န္ေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အလွည့္က ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္လာမွာလဲ။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ သမီးေလးကို ပညာသင္ၾကားေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္ ရသမွ် အလုပ္ေတြကိုပဲလုပ္မယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အိပ္မက္အတြက္လည္း ေသခ်ာတဲ့တစ္ႏွစ္မွ ျပန္ေျဖဖို႔ လုပ္ေတာ့မယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာေျပာရမွန္းကို မသိေတာ့ဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ရွိသမွ်ေတြ အကုန္ပုံအပ္ထားခဲ့ရတာေလ။ အခုေတာ့” ဟု သူ၏ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပရန္ စကားလုံးကိုပင္ သူ႔တြင္မရွိေတာ့သည့္အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္ အကိုင္ေအဂ်င္စီက ယခုႏွစ္အတြက္ EPS 13 စာေမးပြဲကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ လုပ္သားမ်ားကို ထက္ဝက္ေလွ်ာ့ ေခၚယူမည္ျဖစ္ျခင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္သား ၁၅၀၀ အတြက္သာ ခြဲတမ္းရရွိခဲ့ျခင္း၊ ထို ၁၅၀၀ အတြက္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနသူပင္ ၉၀၀၀ ခန႔္ရွိေနျခင္း၊ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားကလည္း ေလးေသာင္းခန႔္ရွိေနျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ အေျခခံေက်ာမြဲဘဝ ျမင့္မားသည့္ဘဝတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ စိတ္ကူးေနသည့္ ကိုရီးယား အိပ္မက္မက္ ေနသူမ်ားစြာ၏ ရင္ဘက္ကို ဘလိတ္ဓားႏွင့္ မႊန္းသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ ဒီအိပ္မက္အတြက္ မိဘမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကို ေရာင္းခ်ေစခဲ့သူမ်ား ပါရွိသည္။ အငွားယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကလည္း သူ၏ အငွားယာဥ္အတြက္ စေပၚေငြမ်ားကို ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ လစာနိမ့္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း သူ၏အလုပ္ကိုထြက္၍ ေနာက္တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာဘဝအတြက္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္မက္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေသာဘဝတြင္ ရွိသမွ်ေတြကို ပုံအပ္ခဲ့သူမ်ားစြာတို႔အတြက္ မည္သူ႔ကို အျပစ္တင္ရမွန္းပင္မသိ။ အစိုးရကိုလား။ သင္တန္းကိုလား၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံႀကီးကိုလား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လား။ သူတို႔တြင္ ဘာကိုအျပစ္တင္ရမွန္းမသိ။ သူတို႔တက္ေနသည့္ သင္တန္းမ်ားကလည္း အားေပးေနျပန္သည္။ ဒီႏွစ္မေျဖရေပမဲ့ ေနာက္ႏွစ္ေျဖရမွာပါဆိုသည့္ပုံစံမ်ိဳး ေျဖသိမ့္ေနၾကျပန္သည္။ သင္ထား၊ တက္ထားသည္မ်ားကို ေလ့က်င့္ထားၾကရန္ တိုက္တြန္းေနၾကျပန္သည္။

သို႔ေသာ္ သူတို႔သိေနသည္က သူတို႔အတြက္ ကိုရီးယားအိပ္မက္သည္ ၄၀၀၀၀ တြင္ မွ ၁၅၀၀ သာအေ႐ြးခ်ယ္ခံျဖစ္ရေတာ့မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ သူတို႔တြင္ ရင္းႏွီးထားခဲ့သည္က သူတို႔တြင္ရွိသမွ် ကုန္သေလာက္ပင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီ။ သူတို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမည္မွန္း မသိေတာ့။ ကံတရားက ရက္စက္သည္ဟုပင္ မေျပာႏိုင္ၾကေတာ့။ သူတို႔ လက္မႈိင္ခ်ကုန္ၿပီ။ တိုေတာင္းေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေလးတစ္ခုက သူတို႔၏ဘဝမ်ားကို ရက္စက္စြာ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါရက္စက္မႈေတြအတြက္ သူတို႔တြင္ မည္သူ႔ကို အျပစ္တင္ရမွန္းပင္ မသိေတာ့ေပ……။

Credit – Eleven Media Group


#Unicode Version

ကျွန်တော့်သမီးလေးက ကျောင်းတက်ရမှာ။ သမီးလေးကို ကျောင်းနားပြီးတော့ ကျွန်တော်သင်တန်းတက်လိုက်တာ။ တစ်နှစ်ပဲဆိုပြီးတော့။ အခုတော့ သွားပြီပေ့ါဗျာ” ဟု အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမည့် အမျိုးသားတစ်ဦးက လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသည့် ၎င်း၏ မိသားစုဘဝ အခက်အခဲကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလိုက်သည်။ ဖခင်တစ်ယောက်အတွက် သမီးဖြစ်သူ၏ ပညာရေးကို ခေတ္တရပ်နားစေပြီး ပြုလုပ်ရမည့်အလုပ်သည် သူ၏မိသားစုအတွက် သာမန်ထက်ပိုသော အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာ စွန့်လွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သက်ရှိများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည့် ကမ္ဘာကြီးအတွင်း လူသားများဟူသည့် ဉာဏ်ရည်မြင့်သက်ရှိများသည် မိမိတို့၏ ရင်သွေးများအပေါ် ထူးခြားမွန်မြတ်သည့် မေတ္တာ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းများကိုသာ ယေဘုယျအားဖြင့် ထားရှိလိုသည့် သဘောသဘာဝများ ရှိနေသည်က လူသားများ စတင်ဖြစ်တည်စကပင် ဖြစ်ပေသည်။

ရင်မှဖြစ်သော သမီးဖြစ်သူ၏ ပညာရေးကို အချိန်တစ်ခုမျှ ပစ်ပယ်ထားခဲ့ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ရသောအလုပ်သည် ဖခင်တစ်ယောက်အတွက် လွန်စွာမှပင် ခက်ခဲစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး လုပ်ခဲ့ရသည့် အလုပ်တစ်ခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ထိုအမျိုးသားသည် မည်သည့်အလုပ်ကို သွားလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး သူ၏ဘဝအတွက်၊ သူ၏မိသားစုအတွက် မည်သို့သောပြောင်းလဲခြင်းမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပြုလုပ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသနည်း။ သူသည် ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ခက်ခဲသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချမှတ်ခဲ့ရသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်နေခဲ့သည်။

ကြက်ဥတစ်လုံးအတွက် ၂၀၀ ကျပ်နီး ပါးပေးနေရသည်။ ဆန်တစ်ပြည်အတွက် ပေးချေရမည့်ငွေကြေးက ကျပ် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိနေသည်။ ကျောတစ်ခင်းစာ နေရာအတွက် တန်ဖိုးသည် သောင်းဂဏန်းဝန်းကျင်တွင် ရှိနေသည်။ အရာရာသည် မြင့်မားသော ဈေး နှုန်းသတ်မှတ်ချက်များဖြင့် တံဆိပ်ကပ်လျက်ရှိသည်။ တစ်နေ့စာဝင်ငွေသည် တစ်ရက်စာအတွက် စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းရန်အတွက်ပင် လောက်ငမျှတခြင်းမရှိ။ ကုန်ဈေးနှုန်းနှင့် ရရှိသည့် လုပ်ခလစာသည် ပြောင်းပြန်အချိုးကျလုနီး အခြေအနေသို့တည်းမဟုတ် ပြောင်းပြန်အချိုးကျနေသည်။ ထိုအရာများသည် အခြေခံလူတန်းစား ကျောမွဲများအပေါ် ဆပ်၍မကုန်သည့် ဝဋ်ကြွေးတစ်ခုသဖွယ် စွဲကပ်နေခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပို၍သာ မြင့်မားလျက်ရှိသည်။ ကျောမွဲများအတွက် သမ္မာအာဇီဝကျသည့် မည်သည့်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင် သာမန်ထက်ပိုသော အဆင်ပြေမှုများသာ တွေ့လာရသည်။ ချမ်းသာပြည့်စုံဖို့ထက် လက်ရှိနေထိုင်ရသည့် ဆင်းရဲတွင်းထဲ၌ အဆင်ပြေပြေ နေထိုင်နေရလျှင်ပင် ကံကောင်းမှုတစ်ခုအဖြစ် တွေးမြင်နေကြရသည်။ တစ်ညတာအတွက် အိပ်စက်ခြင်းများသည် နောက်တစ်ရက်နိုးထရန်အတွက် သောကများဖြင့်သာ တန်ဆာဆင်နေကြရသည်။

တစ်လလျှင် ကျပ် ၁၅ သိန်း သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည့် ဝင်ငွေသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေခံလူတန်းစားကျောမွဲများသာမက သာမန်အလယ်အလတ်တန်းစားများအတွက်ပါ မက်လောက်သည့် ဝင်ငွေရရှိမှုဖြစ်သည်။ ထိုဝင်ငွေပမာဏသည် မိသားစုဘဝတစ်ခုကို လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် အာမခံချက်ပေးနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးရှိနေသည်။ ထိုအပြောင်းအလဲသည် မက်မောလောက်ဖွယ်ရာ အပြောင်းအလဲတစ်ရပ်ဖြစ်နေခြင်းက အပြောင်းအလဲအတွက် ရင်းနှီးပေးဆပ်မှုများကိုပြုလုပ်လိုသည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်လျက်ရှိသည်။

စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော အာရှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ကုန်ထုတ်နှင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သားများ နှစ်စဉ်ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။ ထိုလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရန် မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြေခံလူတန်းစားများအပြင် အလယ်အလတ်တန်းစားများအတွက်ပါ ဘဝတိုးတက်ပြောင်းလဲရေး စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တစ်ခုအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်က ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာပင် မကတော့ပေ။ မြင့်မားသည့် ဝင်ငွေလစာ အခွင့်အလမ်းအတွက် မြန်မာ စကားပုံတစ်ခုအတိုင်း ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်သလို သူတို့ လုပ်ဆောင်လာကြသည်။

တိုးတက်ပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုက ခေါ်ယူသည့် တရားဝင် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ထိုက်တန်သည့် အရည်အချင်း တစ်ရပ်ရှိကြောင်းကို ပြသရန် လုပ်သားတစ်ဦးတွင် လိုအပ်ပေမည်။ ထိုထိုက်တန်သည့် အရည်အချင်းတစ်ရပ် ရရှိရန်အတွက် သင်ယူလေ့လာရမည့် အကြောင်းအရာများလည်း ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ သင်ယူလေ့လာရမည့် အရာများအတွက်လည်း ပေးဆပ်ရမည့် အကြောင်းအရာများလည်း ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။

ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးရဲ့ လက်ဝတ်လက်စားတွေ၊ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ဆိုင်ကယ်။ အိမ်မှာ ဟိုဒီသွားလာဖို့ ဝယ်ထားတာလေးပေါ့ဗျာ။ အကုန်ရောင်းပြီး ပျော်ဘွယ်မှာ သင်တန်းတက်ရတာလေ။ သင်တန်းကြေးကတော့ နှစ်သိန်းခွဲလောက် ကုန်တာပေါ့ဗျာ။ အဆောင်စရိတ်က တစ်လ ခြောက်သောင်း။ ကျန်တဲ့ အသေးအဖွဲ ကုန်ကျတာတွေရောပေါ့” ဟု အသက် ၃၀ ဝန်းကျင်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ ဖခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်သူတစ်ဦးက သူ၏ကိုရီးယားအိပ်မက်မက်ရန် ပေးဆပ်ခဲ့ရသည့် အရင်းအနှီးများအကြောင်း ပြောပြသည်။

ထိုအမျိုးသားတွင် မိသားစုဘဝလေး တစ်ခုရှိနေသည်။ သူ့တွင် ဘဝလက်တွဲဖော် ဇနီးမယားအပြင် ရင်နှစ်သည်းချာ သမီးလေးတစ်ဦးလည်း ရှိနေသည်။ သူသည် သူ့မိသားစုအတွက် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်သာ ဖြစ်လိုသည်။ သူ၏ ဇနီး၊ သမီးငယ်လေးအတွက် ပြည့်စုံကြွယ်ဝသည့် ဘဝတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးလိုသည်။ သူလုပ်ကိုင်နေခဲ့ရသည့် အလုပ်အကိုင်များက တစ်သက်တာအတွက် ပြည့်စုံကြွယ်ဝလာဖို့ လမ်းစကို သူမြင်မိခဲ့ခြင်းမရှိ။ ထို့ကြောင့်ပင် သူသည်သူ့တွင်ရှိသည့် အရာအားလုံးကို ပုံအပ်ခဲ့ပြီး ကိုရီးယားအိပ်မက်ကိုမက်ရန် ကြိုးစားနေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

သူမက်ရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည့် အိပ်မက်အတွက် မိသားစုနှင့်ခွဲခွာပြီး ကြိုးစားနေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်နီးပါးခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ်လို ကျင်းပနေကျ ကိုရီးယားအိပ်မက်အတွက် အရည်အချင်းစစ် ပထမခြေလှမ်းဟုဆို ရမည့် EPS စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုအောင်မြင် ရေးသည် ယခုနှစ်အတွင်း သူ၏အဓိကရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည် အသက်ငယ်ရွယ်ခဲ့စဉ် အတန်းပညာသင်ကြားခဲ့သည့်အရွယ်က စာကြည့်စားပွဲသို့ သွားရောက်ရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သူ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ယခုတော့ သူသည် သူ၏မိသားစုအတွက် နိုင်ငံခြားဘာသာစကား တစ်ခုကို အပြင်းအထန် သင်ကြားခဲ့ပြီး အခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်ကြားမှုများကိုလည်း အပတ်တကုတ် သင်ယူနေပြီ ဖြစ်သည်။

သူ့အတွက် မနေမနား ကြိုးပမ်းမှုများ၏နောက်တွင် သူ၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များ ရှိနေသည်။ ထိုစိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များသည်လည်း သူ၏ အပတ်တကုတ် ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု သူကိုယ်တိုင် တထစ်ချယုံကြည်ခဲ့သည်။ ညစဉ် သူမက်နေခဲ့သည့် အိပ်မက်များထဲတွင် သူ၏ သမီးငယ်လေး ပညာရေးအတွက် ကျောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်ရေးလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သူ၏ ဘဝလက်တွဲဖော်ကို လက်ဝတ်ရတနာများဖြင့် အလှဆင်နိုင်ရေးလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ သူ၏မိဘများအတွက် ဘဝနေဝင်ချိန်ကို အဆင်ပြေစွာဖြတ်သန်းနိုင်ရေးအတွက် သူကိုယ်တိုင် ကျေးဇူးဆပ်ကြိုးပမ်းနိုင်ရေးလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။

အမျိုးမျိုးသော သူ၏စိတ်ကူးများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လက်ရှိမှာတော့ နာကျင်မှုများကြားမှ သူကြိုးစားခဲ့ရသည်။ နောင်တွင် ဖြစ်လာနိုင်မည့် ဘဝကောင်းကောင်းတစ်ခုအတွက် လက်ရှိဘဝ၏ ချို့တဲ့သော စည်းစိမ်များကို ပုံအပ်ထားခဲ့ရ သည်။ သူ၏မိသားစုတာဝန်ကို ဇနီးထံ ခေတ္တလွှဲအပ်ထားခဲ့ရသည်။ လတ်တလောအတွက် အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကို သူ့တွင်ကျေပွန်နိုင်ခြင်း မရှိသေး။ သို့ပေမဲ့ နောင်တွင်ဖြစ်လာမည့် ဘဝအတွက် သူ၏ မွန်းကျပ်မှုများ၊ စိတ်အားငယ်မှုများကို အားတင်းသည်းခံထားနိုင်ခဲ့သည်။

ညီမအမျိုးသား ဒီသင်တန်းတက်ဖို့ကို ညီမလက်ဝတ်လက်စားတွေလည်း ရောင်းခဲ့ရတယ်။ သူ့ဆိုင်ကယ်လေးရောပဲ။ အဆင်ပြေဖို့အတွက် ပေးဆပ်ထားခဲ့တာပေါ့။ ညီမကတော့ ကလေးထိန်းရင်း ရတာလေးတွေလုပ်၊ မိဘက ထောက်ပံ့တာလေးနဲ့ နေနေခဲ့တာပေါ့” ဟု အိမ်ထောင်ဦးစီးတာဝန်ကို ခေတ္တလွှဲ ယူထားရသော သူ၏ဇနီးဖြစ်သူက ပြောပြခဲ့သည်။

သူရွေးချယ်ထားသည့်လမ်းသည် သမ္မာအာဇီဝကျသည့် လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလျှင် ရရှိနိုင်သည့် ဘဝတစ်ခု၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆိုသော်ငြား လက်တွေ့ဖြစ်လာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိနေသည့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ် ညစဉ် သမီးငယ်လေး၏ ဆော့ကစားနေသည့် ပုံရိပ်သည် သူ့ထံတွင် ရိုက်ခတ်နေခဲ့သည်။ သူ့ထံတွင် လွမ်းဆွတ်မှုများ၊ တာဝန်မကျေဟု ခံစားနေမှုများ စသည့်စသည့် နာကျင်သည့် ခံစားချက်များစွာဖြင့် မိသားစု၏ အဝေးတစ်နေရာတွင် နေထိုင်နေရသည်။ အဆိုပါနာကျင်မှုများအားလုံးသည် တစ်နေ့တွင် သူနှင့် သူ၏မိသားစုဘဝ ပြည့်စုံချမ်းသာလာရေးဖြစ်သည့်အတွက် ဒီနာကျင်မှုများကို နာကျင်စွာပင် မေ့ဖျောက်ထားနိုင်ဖို့ ခွန်အားများကလည်း မွေးမြူနိုင်ခဲ့သည်။

သူ၏ နာကျင်မှုများစွာဖြင့် ရင်းနှီးထားရသည့် စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို အစိုးရ၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုက ယူဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟု မည်သည့်အခါကမျှ သူထင်မှတ်ခဲ့ခြင်း ရှိမည်မဟုတ်။ သို့သော် သူမထင်မှတ်ထားခဲ့သည့်အရာက အမှန်တကယ်ပင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ အပြန်အလှန် ဖတ်နေခဲ့သည့် ထုတ်ပြန်ချက်လေးက စာပိုဒ်လေးပိုဒ်မျှသာ ပါဝင်ပေမဲ့ သူ၏ စိတ်ဓာတ်များကို အဆုံးအထိ ဆွဲချသွားစေခဲ့သည့် စကားလုံးများစွာ ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ချက်၏ ဖော်ပြချက်များက သူ၏ရင်ဘတ်ကို ဓားတစ်စင်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးမွှေနေသကဲ့သို့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။

အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်က သူ့ကို ပြောပြနေခဲ့သည်။ သူမက်ခဲ့သည့် ကိုရီးယားအိပ်မက်ကို သူ့အလှည့်ကျမှ မက်ခွင့်မရှိတော့ကြောင်း သူ့ကို အသိပေးနေခဲ့သည်။ သူကဲ့သို့သော ဘဝတူများစွာကလည်း သူ၏နံဘေးတွင် လက်မှိုင်ချလျက် ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွက် EPS 13 စာမေးပွဲ မကျင်းပတော့ကြောင်း၊ ကိုရီးယားက လုပ်သားများ ထက်ဝက်လျှော့ခေါ်ယူမည့်အကြောင်း၊ သူမက်သည့် အိပ်မက်မျိုးကို ရှေ့တွင်မက်နေခဲ့သည့် သူများစွာ ကျန်နေသေးသည့်အကြောင်း၊ လူအယောက် ၄၀၀၀၀ တွင် မှ ၁၅၀၀ သာ မက်ခွင့်ရတော့မည့် အိပ်မက်အကြောင်း၊ သူ၏အိပ်မက်သည် သူ့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် တွက်ကြည့်လျှင်ပင် လွန်စွာနည်းပါးခဲ့သည့်အကြောင်း စသည်စသည် အကြောင်းများက သူ၏လှပသည့်အိပ်မက်ကို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုအဖြစ် ရုတ်ခြည်းပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။

လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကတည်းက သတင်းတွေ ထွက်နေတာပါဗျာ။ ဒါပေမဲ့ သင်တန်းက ဖြေရမှာပါ။ စာတွေလုပ်ထားကြဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စာတွေ သေသေချာချာ လုပ်နေခဲ့တာ။ ဒီဧပြီ ၄ ရက်ပေါ့။ အဲဒီနေ့က အစိုးရရဲ့ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီက ထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်တယ်လေ။ ဒီနှစ်အတွက် EPS 13 စာမေးပွဲကို ရပ်လိုက်တယ်တဲ့။ ရုတ်တရက်ကြီးဗျာ။ ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ သမီးလေးကို ကျောင်းနားထားခဲ့ရတာ။ အခုတော့ဗျာ” ဟု သူ၏နှုတ်မှ ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ရသည့် သူ၏စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးအကြောင်း ရင်နင့်စွာ ပြောပြခဲ့သည်။

သူ့အိပ်မက်အတွက် သူ၏ ရှိသမျှကို ပုံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်စာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲရပ်တန့်ခြင်းက သူ့အိပ်မက်ကို ပျက်စီးစေသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုတော့ မဖြစ်ခဲ့သေးပေမဲ့ လူအယောက် ၄၀,၀၀၀ ထဲကမှ အရွေးချယ်ခံ ၁၅၀၀ ထဲတွင် ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်က သူ၏ စိတ်ခွန်အားတွေကို ရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးသလို ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ သူ၏ရှေ့တွင်လည်း ကိုရီးယားအိပ်မက်မက်ခဲ့သူ အယောက်ပေါင်းများစွာဖြင့် သူ၏အလှည့်သည် စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၏အလွန်၌ ဖြစ်တည်သွားခဲ့ပြီဟု သူယုံကြည်လာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်သည်။

သမီးလေး၏ မျက်နှာ၊ ချစ်ဇနီး၏ မျှော်လင့်ချက်များ အကုန်လုံး ပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သူအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်က သူပြန်လာလိုသည့် အခြေအနေမျိုးဖြင့်တော့ မဟုတ်ခဲ့။ မြင့်မားသည့် လစာဝင်ငွေတစ်ရပ်အတွက် ပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်း နေသူတစ်ဦးကဲ့သို့သော ပုံစံမျိုးလည်း မဟုတ်တော့ပေ။ ချစ်လှစွာသော ဘဝလက်တွဲဖော်၏ ညှိုးငယ်နေသော မျက်နှာအောက်မှ အားတင်းထားသည့် အပြုံးခပ်ယဲ့ယဲ့က သူ့ကို မလှောင်ပေမဲ့ လှောင်ရယ်နေသည့်အလား။ ချစ်ဇနီးကို မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝံ့၍ မျက်နှာလွှဲသည့်အခါ ကျောင်းတက်ချိန်လွန်နေသည့် သမီးငယ်လေး၏ ဆော့ကစားနေသည့် ပုံရိပ်။ နောက်ဆုံး သူ၏အိပ်မက်ကို လက်တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင်ရန် သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။

“ေလးသောင်းထဲကမှ ၁၅၀၀ ပဲခေါ်တော့မှာလေ။ ရှေ့မှာလည်း တန်းစီနေတဲ့ စာမေးပွဲအောင်ပြီးတဲ့သူတွေက ၉၀၀၀ တောင်ကျန်သေးတယ်။ ကျွန်တော့်အလှည့်က ဘယ်တော့မှ ဖြစ်လာမှာလဲ။ အခုတော့ ကျွန်တော့် သမီးလေးကို ပညာသင်ကြားပေးဖို့ ကျွန်တော် ရသမျှ အလုပ်တွေကိုပဲလုပ်မယ်။ ကျွန်တော့် အိပ်မက်အတွက်လည်း သေချာတဲ့တစ်နှစ်မှ ပြန်ဖြေဖို့ လုပ်တော့မယ်။ ကျွန်တော် ဘာပြောရမှန်းကို မသိတော့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ ရှိသမျှတွေ အကုန်ပုံအပ်ထားခဲ့ရတာလေ။ အခုတော့” ဟု သူ၏ ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ဖော်ပြရန် စကားလုံးကိုပင် သူ့တွင်မရှိတော့သည့်အကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။

ဧပြီ ၄ ရက်တွင် အစိုးရပြည်ပအလုပ် အကိုင်အေဂျင်စီက ယခုနှစ်အတွက် EPS 13 စာမေးပွဲကို ကိုရီးယားနိုင်ငံက နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံမှ လုပ်သားများကို ထက်ဝက်လျှော့ ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ခြင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ လုပ်သား ၁၅၀၀ အတွက်သာ ခွဲတမ်းရရှိခဲ့ခြင်း၊ ထို ၁၅၀၀ အတွက် စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး စောင့်ဆိုင်းနေသူပင် ၉၀၀၀ ခန့်ရှိနေခြင်း၊ ဖြေဆိုမည့်သူများကလည်း လေးသောင်းခန့်ရှိနေခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ထိုထုတ်ပြန်ချက်သည် အခြေခံကျောမွဲဘဝ မြင့်မားသည့်ဘဝတစ်ခုသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ရန် စိတ်ကူးနေသည့် ကိုရီးယား အိပ်မက်မက် နေသူများစွာ၏ ရင်ဘက်ကို ဘလိတ်ဓားနှင့် မွှန်းသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားစေခဲ့သည်။ ဒီအိပ်မက်အတွက် မိဘများ၏ လယ်ယာမြေများကို ရောင်းချစေခဲ့သူများ ပါရှိသည်။ အငှားယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကလည်း သူ၏ အငှားယာဉ်အတွက် စပေါ်ငွေများကို ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ လစာနိမ့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကလည်း သူ၏အလုပ်ကိုထွက်၍ နောက်တစ်ဆင့်မြင့်သောဘဝအတွက် စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်မက်ခဲ့သည်။

ထိုသို့သောဘဝတွင် ရှိသမျှတွေကို ပုံအပ်ခဲ့သူများစွာတို့အတွက် မည်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်းပင်မသိ။ အစိုးရကိုလား။ သင်တန်းကိုလား၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးကိုလား၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လား။ သူတို့တွင် ဘာကိုအပြစ်တင်ရမှန်းမသိ။ သူတို့တက်နေသည့် သင်တန်းများကလည်း အားပေးနေပြန်သည်။ ဒီနှစ်မဖြေရပေမဲ့ နောက်နှစ်ဖြေရမှာပါဆိုသည့်ပုံစံမျိုး ဖြေသိမ့်နေကြပြန်သည်။ သင်ထား၊ တက်ထားသည်များကို လေ့ကျင့်ထားကြရန် တိုက်တွန်းနေကြပြန်သည်။

သို့သော် သူတို့သိနေသည်က သူတို့အတွက် ကိုရီးယားအိပ်မက်သည် ၄၀၀၀၀ တွင် မှ ၁၅၀၀ သာအရွေးချယ်ခံဖြစ်ရတော့မည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ သူတို့တွင် ရင်းနှီးထားခဲ့သည်က သူတို့တွင်ရှိသမျှ ကုန်သလောက်ပင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ သူတို့ ဘာဆက်လုပ်ရမည်မှန်း မသိတော့။ ကံတရားက ရက်စက်သည်ဟုပင် မပြောနိုင်ကြတော့။ သူတို့ လက်မှိုင်ချကုန်ပြီ။ တိုတောင်းသော ထုတ်ပြန်ချက်လေးတစ်ခုက သူတို့၏ဘဝများကို ရက်စက်စွာ ချိုးဖျက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အဆိုပါရက်စက်မှုတွေအတွက် သူတို့တွင် မည်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်းပင် မသိတော့ပေ……။

Credit – Eleven Media Group