“သံပရာသီးကို ေရေႏြးစိမ္၍ ေသာက္သင့္ပါသလား” – ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္ (တိုင္းရင္းေဆး)

ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္ (တိုင္းရင္းေဆး)

“ဗုဒၶစကား မူရင္းထားလ်က္၊ ေခတ္စားသိပၸံ သြင္းစပ္ၾကံ၍၊ ဆက္ဆံႏိုင္မွ် သဘာဝ၌၊ ညီမွ်ျခင္းရွာ ျပဆိုပါေသာ၊ ေဆးစားနယ သစ္လြင္လွမို႕၊ ကာလ ယေန႔ သည္တစ္ေကြ႕ဝယ္၊ ဒါေဟ့ဗမာ(ျမန္မာ) ေၾကြး ေၾကာ္ျငာသည္၊ ကမၻာဦးစား မေပးတည္း”

ဆရာႀကီးဦးေအာင္ဒင္ျပဳစုေဖာ္ထုတ္ ေရးသား ခဲ့ေသာ ဗုဒၶနည္းက် ၾသဠာရိကသုခုမ ဓာတ္က်မ္း လကၤာ ပိုဒ္ေရ (၁ဝ)၏ အဆံုးသတ္အပိုင္းကို အလြန္ တရာပင္ ႏွစ္ၿခိဳက္သေဘာက်ခဲ့မိသည္။

မိမိတို႕ ႀကီးျပင္းရွင္သန္ေနရေသာေခတ္တြင္ သိပၸံပညာေခတ္စား႐ံုမွ်မက အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာ ျဖင့္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အေဟာင္းအေဟာင္းေသာ အယူအဆအခ်ဳိ႕၏ အား နည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္မႈ၊ အသစ္ အသစ္မ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈတို႕ျဖင့္ ေလ့လာသင္ယူ၍ မကုန္ႏိုင္မဆံုးႏိုင္ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

သံပရာသီး ေရေႏြးစိမ္

ေလာကီအမွန္တရားတို႕ကား ေခတ္ကာလ၏ တိုက္စားမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္မျပည့္ဝပါ။ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ ေဟာၫႊန္ျပေသာ ေလာကုတၱရာအမွန္တရားတို႕ကား အကာလိကဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္အညီ အခ်ိန္ကာလ ၏တိုက္ စားမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ျပည့္ဝပါသည္။ သို႕အတြက္ ဗုဒၶစကားကို မူရင္းထားလ်က္ သိပၸံပညာ၏ အဆိုအမိန္႔ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းသံုးသပ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဒသနာနယ ေဆးပညာအရ သံပ၇ာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ သံပ႐ိုသီး စသည္တို႕သည္ စူးရွေသာ အခ်ဥ္အရသာရွိသျဖင့္ ေတေဇာဓာတ္ဦးေဆာင္ေသာ အစာမားျဖစ္ၾကသည့္ အခြံပါးျခင္း၊ အခြံထူျခင္း၊ အခိုး နည္းျခင္း၊ အခိုးမ်ားျခင္း စသည္တို႕ကြာျခားေနမႈ ေၾကာင့္ ေရလဲေဆးပညာအရ အသံုးကြာျခားေသာ္ လည္း ေတေဇာဓာတ္ အားေကာင္းမႈတြင္ကား တူညီ ေနၾကသည္။

“ပူသန္ႀကီးျမင့္ ရင့္ျခင္းကစ အာဟာရကို ေၾကမြေစမႈ ေတေဇာျပဳ၏” နရသုခိ က်မ္းျပဳဆရာႀကီး အဝဝန္စာေရး ဦးေကာင္းက ေတေဇာဓာတ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥ မ်ားကို လကၤာစပ္ဆိုထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အပူ (ေတေဇာ) ဓာတ္ အားေကာင္းေသာ အာဟာရတို႕သည္ ႐ုပ္ခႏၶာကို သန္မာထြားက်ဳိင္းေစ ျခင္း၊ ႀကီးမားျမင့္မားေစျခင္းျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္သကဲ့သို႕ ရင့္ေရာ္အိုမင္းပ်က္စီးျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ ေစႏိုင္ပါသည္။

သံပရာသီး ေရေႏြးစိမ္

အစာခ်က္မီး(ပါစကေတေဇာ) ပံုမွန္မွ်ေျခတြင္ ရွိပါက စားၿမိဳအပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေၾက က်က္ေအာင္ ေျခခ်က္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ရသရည္အျဖစ္ျဖင့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ကို ဆက္လက္ရွင္သန္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္၏။ အသက္၏ အရံအတားကိုျဖစ္ေစၿပီး အနာေရာဂါကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳေသာေၾကာင့္ အာဟာရ၏ဂုဏ္သတၱိႏွင့္ ညီၫြတ္ေပမည္။

အကယ္၍ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး(ဥာဟေတ ေဇာ)ျဖစ္ေနပါမူ အစားအေသာက္မ်ားကို ေျခခ်က္ရာ၌ အေၾကအက်က္လြန္ၿပီး ခ်ဳိးတူးကာ အဆိပ္သင့္ ရသ ရည္အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားေပလိမ့္မည္။ အာဟာရ ၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ား ပ်က္ျပယ္သြားၿပီး ရွင္သန္မႈကို ေလ်ာ့ က်ေစကာ အသက္တိုျခင္း၊ အနာေရာဂါတိုးပြားေစ ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ အဆိပ္အေတာက္သေဘာေဆာင္သြား တတ္ပါသည္။

ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေတေဇာဓာတ္ခံမွ်ေျခရွိေနသူ အတြက္ ‘အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာ’ျဖစ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း ေတေဇာဓာတ္ခံမွ်ေျခ ပ်က္ျပားေနသူ (ယုတ္လြန္းေသာ အစာခ်က္မီး သႏၲပၸနေတေဇာ သို႕ မဟုတ္ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး ဍဟေတေဇာရွိေန သူ)အတြက္ ”မသင့္ေသာအစာသည္ အနီးဆံုးေဘး၊ အနီးဆံုးေဘးသည္ မသင့္ေသာအစာ”ျဖစ္ေပလိမ့္ မည္။

ဆရာဦးေက်ာ္ျမင့္ (တိုင္းရင္းေဆး)

ေရေႏြးသည္ အာေပါဓာတ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေရ ကို အပူေပးၿပီး ေတေဇာဓာတ္ဦးေဆာင္သည့္ အေျခ အေနသို႕ ေရွာက္ရွိေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႕အတြက္ သံပရာသီး စသည့္ အခ်ဥ္ဓာတ္စူးရွေသာ အသီးမ်ား ကို ေရေႏြးတြင္စိမ္၍ ေသာက္သံုးပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္း သို႕ ေတေဇာဓာတ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းရာေရာက္ပါသည္။

သိပၸံပညာအရ အခ်ဥ္စူးရွေသာအသီးမ်ားတြင္-
– Citric acid
– Phosphoric acid
– Malic acid
– Ascorbic acid (Vitamin C) စသည္တို႕ အမ်ားစု ပါဝင္ၾကသည္။

သက္ေစာင့္ဓာတ္ Vitamin C ပါဝင္မႈမ်ားသျဖင့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္အတြက္ သံုးေဆာင္သင့္ေသာ အစာ အာဟာရတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အဆီကို ေလာင္ကြၽမ္း ေျခ ဖ်က္ႏိုင္သလို ေက်ာက္မ်ားကိုည္း ေၾကမြေစပါသည္။ ထို႕ထက္ပို၍ အ႐ိုးမ်ားကိုပင္ ပြေယာင္းေပ်ာ့ေျပာင္းေစ ႏိုင္ပါသည္။ ငါးသေလာက္ေပါင္းရာတြင္ သံပရာရည္ ထည့္ေပါင္းပါက အ႐ိုးႏူးလြယ္သကဲ့သို႕ပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၁ဝ ဒီဂရီ မွ ၂၇ ဒီဂရီဝန္းက်င္အတြင္း တည္ရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာ အမ်ားစုမွာ အပူပိုင္းဇုန္အတြင္း တည္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာျပည္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူအမ်ားစု ၏ ႐ုပ္ခႏၶာကို စိစစ္ၾကည့္ပါက ႐ုပ္ကို ေဖာက္ျပန္ ေျပာင္းလဲေစေသာ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အာဟာရ အေၾကာင္းတရားေလးပါးစလံုး ကံပူ၊ စိတ္ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ကံ ပူျပင္းေသာေနေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ သြားလာ ေနထိုင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ ေရေႏြးျဖင့္ ေရခ်ဳိးျခင္း စသည္တို႕သည္ ကံပူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

စိတ္ စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ ေသာက ပရိေဒဝ မ်ားျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္းတို႕ သည္ စိတ္ပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဥတု အပူခ်ိန္ျမင့္မားေသာ ေလထုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေနထိုင္ျခင္း သည္ ဥတုပူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အာဟာရ စူးရွေသာ အလင္းေရာင္မ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ဆူညံေသာအသံမ်ား နားေထာင္ျခင္း၊ အပူေညႇာ္မ်ား နမ္းရွဴျခင္း၊ ပူစပ္ေသာအရသာ မ်ား စားသံုးျခင္း၊ ဓာတုပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အသံုး အေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ထိလိမ္းက်ံ ျခင္း၊ ပူေဆြးေစေသာအေတြးမ်ား ေတြးျခင္းတို႕သည္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာ၊ လွ်ာ၊ ကိုယ္၊ စိတ္တို႕အတြက္ အာဟာရပူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ စသည့္ အေအးဓာတ္ လြန္ကဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဥတုအေအးလႊမ္း မိုးမႈေၾကာင့္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူမ်ားအေနျဖင့္ သံပရာ သီးကို ေရေႏြး၌ စိမ္ေသာက္ျခင္း၊ ေရေႏြးခ်ဳိးျခင္း၊ အပူအစပ္စားျခင္း၊ အရက္ေဆးဝါးေသာက္သံုးျခင္းတို႕ သည္ လြန္ကဲမႈမရွိပါက ပံုမွန္အစာခ်က္မီး ပါစက ေတေဇာဓာတ္ မွ်ေျခမပ်က္ျပားေသာေၾကာင့္ က်န္းမာ ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ေအးေသာအရပ္ေဒသ မ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္လည္း ထို႕အတူ ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ပူေသာအရပ္ေဒသ၊ ပူျပင္းေသာရာသီဥတု အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ်ား သံပရာသီးကို ေရေႏြးစိမ္ ၍ ေသာက္ျခင္း၊ ေရေအးအစား ေရေႏြးေသာက္သံုး ျခင္း၊ ကံပူ၊ စိတ္ပူ၊ ဥတုပူ၊ အာဟာရပူမ်ား မွီဝဲျခင္း ျပဳလွ်င္ကား ပံုမွန္အစာခ်က္မီး မွ်ေျခပ်က္ျပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လြန္ကဲေသာ အစာခ်က္မီး ဍဟေတေဇာ ဓာတ္ေၾကာင့္ အပူလြန္နာ၊ အပူလြန္ေရာဂါမ်ား မုခ် တိုးပြားျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

အဆီဓာတ္မ်ားကို ေလာင္ကြၽမ္းဖ်က္ဆီးရာမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အပူစြမ္းအင္ေၾကာင့္ အဖုအက်ိတ္ မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ေသြးျဖဴဥပိုမ်ားလာျခင္း၊ Cancer Cell မ်ား တိုးပြားလာျခင္း၊ အ႐ိုးမ်ား ၾကြပ္ဆတ္လာ ျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းကလီစာမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရင့္ေရာ္ ပ်က္စီးျခင္းတို႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးအေနျဖင့္ျဖစ္ ေပၚ လာႏိုင္ပါေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ အသိေပး ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ဆရာ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (ပင္လံုစာေပ)