No posts to display

Popular Posts

အိမ်ရှင် အီဂျစ်နိုင်ငံသူကို ၂ပွဲပြတ်ဖြင့် နိုင်လိုက်တဲ့ သက်ထားသူဇာ

အိမ်ရှင် အီဂျစ် နိုင်ငံမှ ကစားမယ် Jana HESHAM MOHAMED ABDELKADER အား ၂၁-၄ ၊ ၂၁-၇ နှစ်ပွဲပြတ်ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်
- Advertisement -