ငါး အရိုး စူး တာနဲ ့ပတ္သက္ ျပီးခဏ ခဏ ေမးေနျကလို ့ ဒါေလးတင္ေပးလိုက္တာပါ…လက္ေတြ ့ေပ်ာက္ ကင္း လို ့ယံုယံုႀကည္ျကည္ နဲ ့ လုပ္ေနတာေလး မို ့ပါ ရွင္.
ျပန္ရမွာ ေ၀းတဲ့သူေတြကလြဲလို႔ က်န္တဲ့သူေတြ ကိုယ့္အသိစိ္တ္ဓါတ္နဲ႔ကိုယ္ အမိႈက္ေတြ သိမ္းၾကဆည္းၾကနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ အလုပ္ေတြ ရႈပ္ေနၾကပါတယ္
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဒီဘာသာစကားကို (၂)နာရီ (၃)နာရီ ခန္႔ ဆက္ေလ့က်င့္ပါက လကုန္တဲ့အခါ ဒီဘာသာစကားကို ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္
သၾကားဆုိတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေန႔စဥ္စားေနတဲ့အစားအေသာက္ အမ်ားစုမွာ ပါေနတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖုိ႔ အျပင္သၾကားရဲ႕ အသုံး၀င္တဲ့ နည္းလမ္းအနည္းငယ္ကုိသာ လူအမ်ားစု သိၾကပါတယ္။

Popular Posts

- Advertisement -