မ်က္ဆံ ႏွစ္ခုပါတာ၊ ေျခအဂၤါ လက္အဂၤါ အပိုပါလာတာနဲ႔ မ်က္ေတာင္ႏွစ္ထပ္ျဖစ္တာစတဲ့ အရာေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ထူးျခားဆန္းၾကယ္မႈေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္
သင္သိရင္အံ့အားသင့္မွာေသခ်ာပါတယ္
အိပ္ေနရင္း ၿဂိဳဟ္သားေတြကို အိပ္မက္ မက္ဖူးပါသလား? ဒါဆိုရင္ေတာ့ သင့္ကို ၿဂိဳဟ္သားေတြ စမ္းသပ္ၿပီး ျဖစ္ေနေလာက္ပါၿပီ 
ဟုတ္ရင္ မန္႔သြားၾကဦးေနာ္.. ;)

Popular Posts

- Advertisement -
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!