အာ႐ုံေၾကာေတြနဲ႔ ႂကြက္သားေတြ တြဲလုပ္ႏိုင္လာၿပီ။ လက္သီးဆုပ္တတ္လာၿပီ။ အျပင္ပန္းအရ ေယာက်္ားလိင္အဂၤါ၊ မိန္းမလိင္အဂၤါေတြ ျမင္လာႏိုင္ၿပီ
ကေလးေတြကအရမ္းကိုႏုနယ္လွပါတယ္,ဒါေပမယ့္အဲ့လိုျဖစ္တာကိုမိဘေတြအေနနဲ႔စိုးရိမ္ဖို႔ေတာ့မလိုပါဘူး။မိဘေတြအတြက္မေသခင္ေလးမွာအမႊားပူးေလးေတြရလာခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ႏွစ္ဆေပ်ာ္စရာေကာင္းမွာေပါ့။အမႊာပူးရပါမယ္ဆိုတဲ့နည္းလမ္းအာမခံခ်က္ေတြေတာ့မရွိေသးပါဘူး။
အမ်ိဳးသမီးေတြ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႕ အသင့္ေတာ္ဆံုး သားဆက္ျခားနည္းက ဘာျဖစ္မလဲ ဆုိတာပါပဲ။
ေမြးရာပါ ႏွလုံးေရာဂါရွိေသာ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္၊ ကေလးေမြးႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ယူရပါမည္။
မိန္းမကိုယ္ (ေယာနိ)မွာရွိတဲ့ အက္ဆစ္ဓာတ္ပမာဏနဲ႕ ကပ္ပါးမိႈေလးေတြအၾကား ဟန္ခ်က္ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ မိႈစြဲျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္

Popular Posts

- Advertisement -