ရန္ကုုန္တုုိင္းမွာ ပင္လယ္၀ကို မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းၾကီး တည္ေဆာက္မည္

ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းၾကီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ ႐ႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အထပ္ျမင့္ ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီးပါဝင္ၿပီး ပင္လယ္၀ကို မ်က္ႏွာမူထားမည့္ ၾကယ္ငါး ပြင့္အဆင့္လူေနထိုင္မႈအိမ္ရာစီမံကိန္း ႀကီး တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ယင္းစီမံကိန္းကို Emerald Bay အိမ္ရာစီမံကိန္းဟု အမည္ေပးထားၿပီး ရန္ကုန္ျမစ္၊ ပဲခူးျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ ေခ်ာင္း၊ ျမစ္ေခ်ာင္း သုံးခု ဆုံဆည္းရာ ေနရာတြင္တည္ရွိကာ ေနာင္တြင္ ေဟာင္ ေကာင္ Repulse ပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ နယူးေယာက္ ပင္လယ္ေအာ္မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံတကာထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ ပင္လယ္ ေအာ္တစ္ခုအသြင္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ ႏွစ္ ၆၀ ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား ဧက ၇၀ ခန္႔ေပၚတြင္ အပိုင္း သုံးပိုင္းခြဲ၍ အျမန္ဆုံးေဆာက္ရန္ လုပ္ ေဆာင္လ်က္ရွိရာ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံးတြင္ ၃၂ ထပ္အျမင့္ရွိ ကြန္ဒို စုစုေပါင္း အလုံး ၄၀ ေက်ာ္ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလူေန မႈပုံစံႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ၄၃၀ မွ ၁၃၁၇ စတုရန္းေပ အက်ယ္ရွိ အိပ္ခန္း တစ္ခန္း မွ ေလး ခန္းထိပါဝင္မည့္အထပ္ျမင့္အ ေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ပထမအဆင့္ကို လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ခန္႔ ရွိမည့္ ၃၂ ထပ္ျမင့္ေသာ ကြန္ ဒို ၅ လုံးဦးစြာတည္ေဆာက္၍ စီမံကိန္း၏က်န္အပိုင္းမ်ားကို လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း၏က်န္အပိုင္းမ်ားကို လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္

ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီဟို တယ္၊ စတုရန္းေပ ၃၂၀ç၀၀၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ အႀကီးဆုံး ေဈးဝယ္စင္ တာႀကီးမ်ား၊ ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊ ႐ုပ္႐ုင္႐ုံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမူႀကိဳေက်ာင္း မ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္မည့္အျပင္ ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕၏ အႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ စတုရန္း ေပ ၁၆၀ç၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းမည့္ နန္း ဆန္ေသာ အထပ္ျမင့္ပန္းဥယ်ာဥ္ႀကီး၊ စတု ရန္းေပ ၁၀၀ç၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းေသာ ျမစ္ကမ္းနံေဘးပန္းၿခံႀကီး၊ infinity ေရ ကူးကန္၊ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း၊ ကေလး ကစားစရာေနရာမ်ားႏွင့္ Central Club တို႔ကိုလည္း ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေတြကိုဖိတ္ ေခၚတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ကလည္း စိတ္ဝင္စားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ျပည္တြင္းကုမၸဏီနဲ႔ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ ေပါင္းစပ္ Jဠ တည္ေထာင္ထားပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ စင္ကာပူက golden paragon နဲ႔ ျမန္မာျပည္က တက္လမ္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီတို႔က ေပါင္းစပ္ၿပီးမွ Yangon golden paragon ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁၃ ရက္က မွတ္ပုံတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ ေဒၚ လာ သန္း ၁၇၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာက ေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ အနီးဆုံးေနရာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုတယ္ေတြ၊ စူပါမားကတ္ေတြ၊ ေဈးဆိုင္ ေတြ ပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဓ ဟု တက္လမ္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္

ထူးထူးျခားျခားႏိုင္ငံတကာနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းၿပီးေတာ့ ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္တည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ အားလုံးျပင္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ဒိုမီနီယံေတြကိုေတာ့ အဓိက ထားပါတယ္။ က်န္တဲ့အပိုင္းကေတာ့ ဟိုတယ္ေတြ၊ စူပါမားကတ္ေတြ၊ ေဈးဆိုင္ ေတြ ပါမွာ ျဖစ္ပါတယ္ဓ ဟု တက္လမ္း ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးရွိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

စီမံကိန္းအတြင္း အဆင့္ျမင့္နည္းပ ညာသုံး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ခြဲျခားသိျမင္ ႏိုင္ေသာ စနစ္၊ လက္ေဗြစနစ္ပါဝင္ေသာ တံခါးစနစ္မ်ား၊ တိုက္႐ိုက္ေသာက္ သုံးႏိုင္ေသာ ေရသန္႔စင္စနစ္၊ စာပို႔စာယူ အဆင့္ျမင့္စနစ္၊ အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာစနစ္၊ အမ်ားျပည္သူေနရာမ်ားတြင္အဆင့္ ျမင့္အသံစနစ္ စသည္တို႔ပါဝင္ကာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား ၊ အဆင့္ျမင့္ လုံၿခဳံေရးဂိတ္တံခါး မ်ား ၊ cloud နည္းပညာသုံးေစာင့္ၾကည့္ေရး စနစ္ ၊ cloud ဗြီဒီယိုအင္တာကြန္ စနစ္၊ လၽွပ္စစ္ဆင္ဆာစနစ္ အသုံးျပဳထားေသာ နံရံမ်ား၊ ၂၄ နာရီ အဆင့္ ျမင့္ေစာင့္ၾကည့္ စနစ္မ်ားစသည္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေအာက္တို ဘာလ ၄ ရက္တြင္ေျမသန္႔မဂၤလာႏွင့္ ပႏၷက္႐ိုက္မဂၤလာျပဳလုပ္ခဲ့ကာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အခန္းနမူနာ မ်ားပါဝင္ေသာ အေရာင္းျပခန္းကို ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းေပၚႏွင့္စီမံကိန္းေနရာတြင္ ျပသရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္း၊ စီမံကိန္း၏ အခန္းနမူနာမ်ားပါဝင္ေသာ ျပခန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၿပီးစီးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီစီမံကိန္းဟာ ရန္ကုန္ျမစ္ရယ္ ပဲခူးျမစ္ရယ္ဆုံၿပီးေတာ့ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္ကို စီးဆင္းတဲ့ ပင္လယ္၀ကို မ်က္ႏွာမူၿပီးေတာ့ တည္ေဆာက္မယ့္ ပေရာဂ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ပင္လယ္၀ကဝင္လာၿပီဆိုတာနဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မယ့္ေန ရာက ျမစ္သုံးခြဆုံေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္သုံးစင္းဆုံမယ့္ေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕Land Mark တစ္ခုအေနနဲ႔ 5 Star Project ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တည္ေဆာက္ တာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထင္ကရ တစ္ခုအျဖစ္ ရည္႐ြယ္ထားပါတယ္ဓ ဟု Yangon golden paragon ကုမၸဏီတာ ဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

Via: Pyi Myanmar


#Unicode Version

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သာကေတ မြို့နယ် ရှုခင်းသာမြို့ပတ်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အထပ်မြင့် ပန်းဥယျာဉ်ကြီးပါဝင်ပြီး ပင်လယ်ဝကို မျက်နှာမူထားမည့် ကြယ်ငါး ပွင့်အဆင့်လူနေထိုင်မှုအိမ်ရာစီမံကိန်း ကြီး တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ယင်းစီမံကိန်းကို Emerald Bay အိမ်ရာစီမံကိန်းဟု အမည်ပေးထားပြီး ရန်ကုန်မြစ်၊ ပဲခူးမြစ်နှင့် ပုဇွန်တောင် ချောင်း၊ မြစ်ချောင်း သုံးခု ဆုံဆည်းရာ နေရာတွင်တည်ရှိကာ နောင်တွင် ဟောင် ကောင် Repulse ပင်လယ်အော်နှင့် နယူးယောက် ပင်လယ်အော်များနည်းတူ နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းအဆင့်မြင့် ပင်လယ် အော်တစ်ခုအသွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဖြစ် ကြောင်းလည်း သိရသည်။

အဆိုပါ စီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော် အစိုးရအသိအမှတ်ပြု နှစ် ၆၀ ဂရန်မြေ အမျိုးအစား ဧက ၇၀ ခန့်ပေါ်တွင် အပိုင်း သုံးပိုင်းခွဲ၍ အမြန်ဆုံးဆောက်ရန် လုပ် ဆောင်လျက်ရှိရာ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးတွင် ၃၂ ထပ်အမြင့်ရှိ ကွန်ဒို စုစုပေါင်း အလုံး ၄၀ ကျော်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာလူနေ မှုပုံစံနှင့်ကိုက်ညီသော ၄၃၀ မှ ၁၃၁၇ စတုရန်းပေ အကျယ်ရှိ အိပ်ခန်း တစ်ခန်း မှ လေး ခန်းထိပါဝင်မည့်အထပ်မြင့်အ ဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းအနက် ပထမအဆင့်ကို လာမည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း စတင် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး အခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့် ရှိမည့် ၃၂ ထပ်မြင့်သော ကွန် ဒို ၅ လုံးဦးစွာတည်ဆောက်၍ စီမံကိန်း၏ကျန်အပိုင်းများကို လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။

စီမံကိန်း၏ကျန်အပိုင်းများကို လာမည့် ၅ နှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်

ယင်းအပြင် နိုင်ငံ တကာအဆင့်မီဟို တယ်၊ စတုရန်းပေ ၃၂၀ç၀၀၀ ကျော် ကျယ်ဝန်းသော အကြီးဆုံး ဈေးဝယ်စင် တာကြီးများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ရုပ်ရုင်ရုံများ၊ နိုင်ငံတကာမူကြိုကျောင်း များစသည်တို့ ပါဝင်မည့်အပြင် ရန် ကုန်မြို့၏ အကြီးဆုံးဖြစ်သော စတုရန်း ပေ ၁၆၀ç၀၀၀ ကျော်ကျယ်ဝန်းမည့် နန်း ဆန်သော အထပ်မြင့်ပန်းဥယျာဉ်ကြီး၊ စတု ရန်းပေ ၁၀၀ç၀၀၀ ကျော်ကျယ်ဝန်းသော မြစ်ကမ်းနံဘေးပန်းခြံကြီး၊ infinity ရေ ကူးကန်၊ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်း၊ ကလေး ကစားစရာနေရာများနှင့် Central Club တို့ကိုလည်း ဖန်တီးပြုလုပ်ထားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။

ဓနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေကိုဖိတ် ခေါ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာ ကလည်း စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ ကျွန် တော်တို့ကုမ္ပဏီက ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီနဲ့ လာရောက်ပြီးတော့ ပေါင်းစပ် Jဠ တည်ထောင်ထားပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူက golden paragon နဲ့ မြန်မာပြည်က တက်လမ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကုမ္ပဏီတို့က ပေါင်းစပ်ပြီးမှ Yangon golden paragon ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်က မှတ်ပုံတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မတည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန် ဒေါ် လာ သန်း ၁၇၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာက တော့ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အနီးဆုံးနေရာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။

ဟိုတယ်တွေ၊ စူပါမားကတ်တွေ၊ ဈေးဆိုင် တွေ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဓ ဟု တက်လမ်း ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ပြောသည်

ထူးထူးခြားခြားနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အားလုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ဒိုမီနီယံတွေကိုတော့ အဓိက ထားပါတယ်။ ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ ဟိုတယ်တွေ၊ စူပါမားကတ်တွေ၊ ဈေးဆိုင် တွေ ပါမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဓ ဟု တက်လမ်း ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ပြောသည်။

စီမံကိန်းအတွင်း အဆင့်မြင့်နည်းပ ညာသုံး မော်တော်ယာဉ် ခွဲခြားသိမြင် နိုင်သော စနစ်၊ လက်ဗွေစနစ်ပါဝင်သော တံခါးစနစ်များ၊ တိုက်ရိုက်သောက် သုံးနိုင်သော ရေသန့်စင်စနစ်၊ စာပို့စာယူ အဆင့်မြင့်စနစ်၊ အဆင့်မြင့် အိမ်ရာစနစ်၊ အများပြည်သူနေရာများတွင်အဆင့် မြင့်အသံစနစ် စသည်တို့ပါဝင်ကာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ထိန်းချုပ်ရေး စနစ်များ ၊ အဆင့်မြင့် လုံခြုံရေးဂိတ်တံခါး များ ၊ cloud နည်းပညာသုံးစောင့်ကြည့်ရေး စနစ် ၊ cloud ဗွီဒီယိုအင်တာကွန် စနစ်၊ လျှပ်စစ်ဆင်ဆာစနစ် အသုံးပြုထားသော နံရံများ၊ ၂၄ နာရီ အဆင့် မြင့်စောင့်ကြည့် စနစ်များစသည်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လည်းသိရသည်။

ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တို ဘာလ ၄ ရက်တွင်မြေသန့်မင်္ဂလာနှင့် ပန္နက်ရိုက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ခဲ့ကာ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အခန်းနမူနာ များပါဝင်သော အရောင်းပြခန်းကို ရန် ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းပေါ်နှင့်စီမံကိန်းနေရာတွင် ပြသရန်စီစဉ်ထားကြောင်းလည်း၊ စီမံကိန်း၏ အခန်းနမူနာများပါဝင်သော ပြခန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ ပြီးစီးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ဒီစီမံကိန်းဟာ ရန်ကုန်မြစ်ရယ် ပဲခူးမြစ်ရယ်ဆုံပြီးတော့ ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ကို စီးဆင်းတဲ့ ပင်လယ်ဝကို မျက်နှာမူပြီးတော့ တည်ဆောက်မယ့် ပရောဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာကို ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ရခြင်းက ရန်ကုန်မြို့ကို ပင်လယ်ဝကဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့်နေ ရာက မြစ်သုံးခွဆုံနေရာဖြစ်ပါတယ်။ မြစ်သုံးစင်းဆုံမယ့်နေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့Land Mark တစ်ခုအနေနဲ့ 5 Star Project ကို ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက် တာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရ တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဓ ဟု Yangon golden paragon ကုမ္ပဏီတာ ဝန်ရှိသူကပြောသည်။

Via: Pyi Myanmar