ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တုိ႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၫႊန္ၾကား

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ ပါတီ

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား  ခိုင္လံုသျဖင့္ ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ရန္ ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ယမန္ေန႔က အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ၏  အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အတြင္းကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေမလ ၅ ရက္တြင္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ထုိး ကန္႔ကြက္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏုိင္ကေျပာၾကား ထားသည္။

‘‘ဒီေန႔ (ဇြန္လ ၁၄) မနက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ရဲ႕အမည္၊ အလံနဲ႔တံဆိပ္တို႔ကို ျပင္ဖို႔အ ေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။ ဒါေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ကန္႔ကြက္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ကန္႔ကြက္တဲ့ အခ်က္  ကခိုင္လံုတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ျပင္ေပး  ရမယ္ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကန္႔ကြက္ခ်က္က ခိုင္လံုတယ္လို႔ ေကာ္မရွင္က ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ဒီအမည္ေတြ၊ အလံေတြ၊ တံဆိပ္ ေတြကို ျပင္ခိုင္းလိုက္တာပါ။ နည္းဥပေဒ ၁၄ (ဃ) ပါျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုင္းကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဆာင္ ရြက္တာပါ’’ ဟု ဦးျမင့္ႏိုင္က ဇြန္လ ၁၄ ရက္တြင္ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ (ဃ)တြင္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားေသာပါတီ၏ အ မည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္တို႔ကို ကန္႔ ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ေကာ္မရွင္ က သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခိုင္လံုေသာအေထာက္အထား ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ျခင္းခံရပါက ယင္း ပါတီ၏အမည္၊ အလံ(သို႔မဟုတ္) တံဆိပ္ကို ျပင္ဆင္ေစရန္ကာလ သတ္မွတ္၍ ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ ၾကားႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ ၫႊန္ၾကား သည္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကန္႔ကြက္ခံရ ေသာ ပါတီ၏ ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္း ထားသည္။

ရွစ္ေလးလံုးပါတီအေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ ဇြန္လ ၁၄ရက္ အ ေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈကို လက္ခံရရွိ ေသာ္လည္း ယင္းျပန္ၾကားစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီက တစ္စံုတစ္ ရာမွတ္ခ်က္ျပဳေျပာၾကားဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းပါတီ ဒုတိယ ေခါင္းေဆာင္ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုိ ႀကီးႏွင့္ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္တို႔သည္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ႏုိင္ေရး ကိစၥရပ္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ တာ ၀န္ရွိသူမ်ားကို ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၅ရက္) တြင္ေနျပည္ေတာ္၌ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎ကေျပာ သည္။

‘ရွစ္ေလးလံုးျပည့္သူ႔ပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၈၈မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္၂၀၁၆ ဇူလိုင္  ၁၅ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည္။ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ရရွိၿပီးေနာက္ ပါတီအား ‘ရွစ္ ေလးလံုးပါတီ’ ဟု အမည္ေပးခဲ့ ရာ ယင္းကိစၥအေပၚ မတ္လ ၂၆ ရက္တြင္ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ပါတီ အမည္ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ လာႏုိင္သည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္းႏွစ္ဖက္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီကတိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး  အဖြဲ႕၀င္မ်ားပါ၀င္သည့္ စံုညီအ စည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ ေကာ္မရွင္ ၏ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ သ ေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ပါတီ အမည္ကို ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ ပါတီ’ ဟု အမည္ေျပာင္းလဲ ေၾကာင္း ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းေနာက္ ဧၿပီလကုန္တြင္ ေကာ္မရွင္ဘက္က ပါတီတည္ ေထာင္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာေမလ ၂ ရက္ တြင္ ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ’ ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ ပံုတင္ခြင့္ျပဳရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ ဦးရဲႏုိင္ေအာင္က ရွင္းျပ သည္။

Ref: 7daydaily